Sveriges vanligast förekommande

Sverige och svenskarna, och till och med världen, är beroende av den fina och friska skog som finns i detta land. Skogen har en enorm betydelse både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och utan skogen skulle Sverige inte ha mycket att bidra med. Ända sedan 600-talet före Kristus har skogen använts på olika sätt för ekonomisk vinning och inom industrin. De vanligaste svenska träden är björk, gran och tall och dessa arter används idag på olika sätt inom olika industrier. I Sverige finns det idag cirka 3 miljarder skogskubikmeter men så har det inte alltid varit. Under 1900-talet var trycket på den svenska skogen enormt hårt på grund av den stora exporten och den långvariga påfrestningen.

Det kan vara svårt att hålla den balans som krävs för ett hållbart samhälle där skogen har en så stor del i landets ekonomiska historia. Vi måste använda skogens resurser för att överleva och för att växa ekonomiskt samt för att få välfärd i landet. Samtidigt kan vi inte gå för hårt åt skogens resurser då detta kan leda till både problem med natur och djurliv samt i längden även ekonomiska problem om vi inte längre har någon skog att använda oss av. Under början av 1900-talet bestämdes det att man genom återbeskognings-plikten skulle förbättra skogsbeståndet i Sverige och detta fick mycket bra konsekvenser för den svenska skogen som då växte sig allt större.

I Sverige finns det två sorters björk, glasbjörk och vårtbjörk och det är ett lövträd. Den svenska skogen består idag av cirka 12 procent björk. Björken var det första träd som dök upp i landet efter att inlandsisen smälte för cirka 12 000 år sedan. Björken är inte ett så fukttåligt virke, vilket betyder att det inte lämpar sig speciellt bra för användning utomhus. Däremot används virket mycket till ved men även för tillverkning av pappersmassa. Självklart används virket även inom möbelindustrin och inom inredning, till exempel vid golvläggning. Under senare tid har det bestämts att vi måste vara försiktiga med användandet av björk inom industri och för vedeldning för att bespara beståndet. Därför kan det idag vara lite svårare att få tag på björkvirke.

Gran

Granen är, till skillnad från björken, ett barrträd som hör till familjen av tallväxter. En gran kan bli över 400 år gammal och upp emot 60 meter hög. Över 40 procent av Sveriges trädbestånd består av gran, vilket definitivt går att se om man någon gång flyger över Sverige – granar så långt ögat kan se. Granved är ganska lätt men inte optimalt att elda med då det sprakar mycket och elden aldrig når så höga temperaturer som kan krävas. Idag använd gran till byggande av alla möjliga konstruktioner och träslaget är ledande i byggbranschen. Det används även till tidningspapper, konstfiber och byggplywood. Med andra ord är granen en enormt viktig del i vår ekonomi.

Tall

Tallen utmärker sig med sin långa vackra stam som knappt har några kvistar eller grenar förrän längst upp på toppen. En tall kan bli över 30 meter hög och trivs i mager, torr och varm jord och dessa ståtliga barrträd hittas ofta vid stränder. Tallen har i stort sätt samma andel av den svenska skogen som granen, med sina 39 procent. Tallen är dock ännu mer användbar än granen på grund av sina många egenskaper. Virket är mycket lätt att bearbeta och det är mjukt men tåligt och dessutom mycket fukttåligt. Idag används tallvirket till det flesta områden inom bygg och konstruktion och det går även utvinna en mängd olika kemikalier från tallen, såsom tallolja, tjära och terpentin.

Den viktiga skogen

När man läser om alla dessa trädarters många egenskaper är det lätt att förstå varför skogsnäringen fortfarande är en så viktig del i den svenska ekonomin och välfärden. Sverige har levt på sin skog under tusentals år och kommer fortsätta göra det så länge möjligheten finns. Därför är det viktigt med ett hållbart tankesätt kring hur skogen ska hanteras även framöver. Det går inte att räkna med att vårt klimat kommer se likadant ut under de kommande åren, utan det kan komma prövningar som vi kanske inte är beredda på att hantera. Skogen är en viktig del av den svenska identiteten och den måste bevaras för att säkra framtiden. Utan skog finns inget välfärdssverige.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *