Skogsindustrins Utveckling

Att säga att Sverige är beroende av sin skogsindustri är nästan att ta i underkant. Skogsnäringen har sedan en lång tid tillbaka varit en av Sveriges basindustrier och är världens näst största exportör av skogsprodukter så som pappersmassa, papper och trävaror. Detta har gjort så att många länder i EU är beroende av att Sverige har en hållbar planering gällande sin skog och att man sköter om den på bästa möjliga sätt.

 

I samband med att samhället utvecklats på ett digitalt och teknologiskt plan så har vi sett att skogsindustrin nyttjat dessa möjligheter och skapat sig en utvecklingsplan som gynnar industrin och landet.

 

Utbildningen är av yttersta vikt

I med att utvecklingen gått framåt på så kort tid så är det viktigt att man utbildar individer så att de vet vad de håller på med. Detta har gjort så att skogsindustrin satsat mycket på utbildning och forskning inom ämnet. Den skogliga utbildningen på gymnasienivå är naturbruksgymnasier där man lär sig grunderna inom skogsbruk och får praktiskt erfarenhet av att sköta motordrivna redskap och maskiner. Om man väljer att vidareutbilda sig så kan man söka sig till en treårig skogsmästarutbildning eller en femårig utbildning till Jägmästare. Dessa utbildningar sköter skogsinstitutet som är Sveriges lantbruksuniversitet.

 

Alla dessa utbildningar ger en möjligheten att vidareutveckla sin förståelse för hur skogsbruk går till, samt vad man kan göra för att vidareutveckla produktionen.

 

Utveckling av ny teknologi

När man nämner att teknologin utvecklas konstant så är det lätt att man tänker på sin direkta omgivning. Utvecklingen har inte bara gjort så att man kan internetshoppa, spela på nätcasino (titta t.ex. här för tips) eller beställa flygbiljetter till andra sidan världen utan utvecklingen har även gynnat all form av industri.

 

Inom skogsindustrin så har utvecklingen gjort det möjligt för industrin att förfina både planteringen och nedhuggningen av skogen så att man inte skadar miljön och andra träd i processen. Denna utvecklingen inkluderar allt från maskiner som fäller och skär träd och återvinningssystem till bekämpningsmedel för parasiter och förvaring.

 

Skogsindustrin har även insett vikten av att utveckla nya tekniker i alla områden för att fortsätta vara en av de världsledande länderna inom sektionen. Detta är för att Sverige förlitar sig på att skogsindustrin fortsätter att vara produktiv och att man kan leverera till EU och till sig själva. Detta har även lett till att Sverige tagit ett allt större kliv till att bedriva biogas för att vidareutveckla sin skog. I med att biogas kan utvinnas vid skogsbruk så kan man återanvända detta för att skapa rötslam som används som ett jordförbättrande gödselmedel. Detta gör att man även kan använda biogasen till att producera drivmedel för fordon och maskiner som används inom skogsbruket så att man blir nästintill självförsörjande.

 

Världen blir allt mer digitaliserad

En oro som den svenska skogsindustrin har sett är att världen blivit mer digitaliserad. Detta gör att papper inte kommer behövas i samma utsträckning som innan då många använder mobila enheter för att sköta sina uppgifter. Även om denna utvecklingen blivit påtaglig så kommer det fortfarande krävas väldigt mycket innan vi når upp till en nivå där det hotar den svenska marknaden. Sveriges skogsindustri mår väldigt bra och vi kommer att se att utvecklingen främjar den ännu mer i framtiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *